ACTUACIONS

Les actuacions són aquelles activitats, obres o treballs que es realitzen per tal d’assolir els objectius d’un projecte. Les actuacions poden ser molt variades, però Paisatges Vius està especialitzat en la conservació d'hàbitats i espècies.