← Tornar

Finca de Niubó

 • Municipi: Manlleu
 • Comarca: Osona
 • Tipus d'acord: Contracte de custòdia
 • Data de d'acord: 09-10-2008
 • Representant de la propietat: Núria Vilanova
 • Càrrec del representant: Copropietària
 • Tipus de Propietat: Privada
 • Superficie: 41 hectàrees

La finca de Niubó és una bona representació de l’antic paisatge agroforestal que dominava la Plana de Vic en el passat, abans de la intensificació agrícola: codines, conreus, boscos i pastures conformen un mosaic en equilibri amb les activitats tradicionals que s’hi desenvolupen.

Activitats

A la finca de Niubó hi ha una explotació ramadera de xais en règim extensiu que utilitza els prats i les pastures de la zona. L'explotació no compta amb parcel·les delimitades físicament ni cap document de planificació ni gestió ramadera, de manera que el moviment del ramat es realitza de manera arbitrària i sense tenir en compte la capacitat de càrrega de les diferents zones on s'alimenten els animals. Aquest fet provoca que en algunes parcel·les, sobretot les més properes a la finca, hi hagi una sobrepastura que causa diversos problemes ambientals: disminució i pèrdua de biodiversitat de flora i fauna invertebrada, compactació del sòl, augment de l'erosió i pèrdua de marges herbacis.

Valors naturals

A la finca s’hi troben representats 12 grans tipus d’hàbitats,  propis de la muntanya mitjana mediterrània on hi destaquen sobretot els herbacis i els boscos.

 •  Entre els hàbitats herbacis hi ha poca diversitat: prats d’anuals mediterranis, prats submediterranis (joncedes) i, sobretot, comunitats ruderals. Un dels hàbitats herbacis més interessants són els prats terofítics calcícoles, uns prats mediterranis de plantes anuals que són considerats Hàbitat d’Interès comunitari (HIC). Es tracta d’un hàbitat molt fràgil i sensible al trepig intensiu del bestiar, però a la finca presenta un estat de conservació prou bo, tot i ocupar una superfície reduïda.
 • Entre els boscos, els més estesos i que ocupen la major part de la superfície forestal són les rouredes de roure martinenc, però hi ha alguns claps dispersos d’alzinar muntanyenc. La massa forestal més destacada és la roureda de Niubó, un bosc madur de roure martinenc (Quercus pubescens) d’unes 4 hectàrees amb diversos peus de gran port. Aquest tipus de petites taques forestals aïllades enmig de la matriu agrícola representen els darrers vestigis de les antigues rouredes que  havien ocupat la Plana de Vic en el passat. 
 • Per poder abeurar el ramat existeixen una sèrie de punts d’aigua en forma de basses artificials excavades al terra.

Galeria d'imatges

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ