ESPAIS EN CUSTÒDIA

Els espais en custòdia són els indrets on Paisatges Vius desenvolupa els projectes i les actuacions de conservació: acostumen a tenir uns valors naturals destacables o potencial perquè ho siguin en un futur. Paisatges Vius signa per assegurar el manteniment dels projecte a llarg termini.