AGENDA D'ACTIVITATS

Jornada tècnica divulgativa sobre el gall fer
28-06-2019 09:30 - 28-06-2019 19:00
Jornada de voluntariat pel foment de la biodiversitat al Pantà de la Foixarda
29-06-2019 10:00 - 29-06-2019 13:00
Com podem ajudar el gall fer?
Projecte 1.000 punts d'aigua
Projecte S.O.S. Samaruc
Projecte Pastures vives
Paisatges Vius i la custòdia del territori


Més vídeos a youtube