← Tornar

Prats seminaturals

  • Nom científic: Prats dalladors, prats mesòfils, prats higròfils i altres afins
  • Prioritat: Vulnerable (VU)
  • Problemàtiques:
  • _ Sobrecàrrega ramadera
  • _ Flora no autòctona
  • Pèrdua de l'hàbitat
  • _ Problemes de gestió

Els prats seminaturals són hàbitats dominats per espècies herbàcies que es mantenen gràcies a l'activitat agrícola i/o ramadera.

Dins dels prats seminaturals s'hi encaben diferents hàbitats, alguns dels quals es consideren d'interès comuntari prioritari com ara:

  • Prats dalladors amb fromental
  • Prats mesòfils calcícoles

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ