← Tornar

Custòdia al collsacabra

 • 01-03-2013 - 31-12-2020

Introducció

PV_Estiu2012_riu_02.jpgEl projecte “Conservació i custòdia a l’Espai Natural Protegit Collsacabra" és un programa de custòdia del territori basa en l'assoliment d'acords amb pagesos o propietaris de finques que presentin un o més dels següents objectes de conservació:

 1. Rieres amb cranc de riu autòcton Austropotamobius pallipes
 2. Punts d’aigua de qualitat per a la reproducció d’amfibis
 3. Pastures seminaturals en bon estat de conservació o amb potencial per recuperar-lo
 4. Cingleres amb aus rapinyaires nidificants

Per a cada objecte de conservació s’han definit objectius operacionals concrets i per assolir-los s’han programat una sèrie de 33 accions, agrupades en set línies estratègiques, que s’executaran entre el 2012 i el 2020. Per avaluar l’assoliment dels objectius s’ha dissenyat un programa de seguiment basat en els objectius del programa, els objectius dels acords de custòdia i els objectes de conservació.

Objectius

PV_Estiu2012_Sallent_11.jpgL’objectiu general del programa és la creació d’una xarxa de finques en custòdia que asseguri la preservació dels objectes de conservació de manera compatible amb les activitats agràries, ramaderes, forestals o turístiques que s’hi desenvolupen. Com a objectius secundaris es defineixen els següents:

 1. Consolidar la custòdia com a estratègia efectiva de conservació de la natura al Collsacabra
 2. Donar suport a la sostenibilitat ambiental de les explotacions
 3. Minimitzar els impactes de les activitats agroramaderes sobre els valors naturals dels espais agraris
 4. Promoure la biodiversitat als espais en custòdia

Actuacions previstes

PV_Estiu2012_EstanyColl_44.jpgDurant el projecte es treballarà per materialitzar, entre d'altres, les següents actuacions:

 1. Mantenir els espais en custòdia actuals i signar-ne de nous amb finques que acullin els objectes de conservació
 2. Restaurar punts d'aigua en mal estat i crear-ne de nous
 3. Millorar la gestió dels ramats a l'entorn dels punts d'aigua
 4. Donar a conèixer les col·laboracions que s'estableixin amb propietaris i gestors
 5. Organitzar jornades de voluntariat ambiental
 6. Buscar finançament per la realització de les actuacions anteriors
 7. Realitzar un seguiment dels objectes de conservació

Amb el suport de:

accioclimatica_h3.jpg
GENERALITAT.jpg
logo_ANDRENA_nou.jpg
MITECO_FB_20ANOS_Color_con_bandera.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ