← Tornar

Prats vius

  • 01-09-2013 - 31-12-2020

El projecte Prats vius és una iniciativa de conservació de prats seminaturals i alhora una iniciativa pilot per a la producció i comercialització de llavors autòctones.

Introducció

Després d'haver posat en pràctica diverses tècniques de restauració de prats en parcel·les experimentals i en format pilot a través del Projecte Pastures Vives (2015-2017), el projecte Prats vius pretén aplicar els resultats obtinguts a una escala més gran.

Objectius

El projecte té els següents objectius, a curt, mitjà i llarg termini:

  1. A curt termini, l'objectiu del projecte és promoure la biodiversitat associada a aquests hàbitats: les herbes de prat amb els seus pol·linitzadors en general i les papallones en particular.
  2. A mitjà termini, es pretén incrementar la superfície de prats seminaturals a Catalunya a través de la conservació dels existents i recuperant els que s’han perdut.
  3. A llarg termini, la intenció és poder-ho fer de manera autosuficient, sense dependre d’ajuts públics, a través de la comercialització de llavors.

Actuacions previstes

Les actuacions previstes per assolir els objectius del projecte es poden encabir en les següents línies:

  1. Buscar prats donadors. Busca i selecció de prats seminaturals ben conservats arreu de Catalunya i establiment d'acords amb el seus propietaris per fer-hi una gestió dirigida a la producció de llavors.
  2. Restaurar prats degradats. Busca de propietaris que vulguin recuperar prats o incrementar-hi la seva biodiversitat.
  3. Produir llavors de prat autòctones. Recollir i processar les llavors dels prats donadors per ser utilitzades en la restauració dels prats.
  4. Comercialitzar llavors. Si hi ha excedents de llavors, comercialitzar-les en diferents formats per a altres projectes de restauració.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

index.png
01logos_ddgi_apaisat_c.jpg
fundacionLaCaixa.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ