← Tornar

Pastures vives

  • 01-09-2013 - 30-09-2020

Introducció

La intensificació agrícola que les darreres dècades estan patint els espais agraris del país  degut a la concentració parcel·lària, la proliferació de monocultius,  l'abús de purins o la sembra de llavors comercials o fins i tot transgèniques han provocat una disminució alarmant de la quantitat i la qualitat dels prats naturals i les pastures seminaturals a les explotacions del Collsacabra.

Objectius

L’objectiu general del projecte és fer compatible la ramaderia extensiva amb la conservació de les pastures seminaturals i la seva biodiversitat florística al Collsacabra.

A nivell operacional els objectius són:

  1. Millorar la gestió de l’activitat ramadera tenint en compte les comunitats vegetals existents, la producció farratgera i la capacitat de càrrega.
  2. Millorar l'estat ecològic dels prats i pastures a través de tècniques d'enginyeria agrícola

Actuacions previstes

El projecte es basa en dur a terme les accions de recuperació següents:   1. Aplicar diferents tècniques de recuperació de pastures en parcel·les degradades del Collsacabra.

Tècnica 1: Escampada de palla. Es faran bales de palla en pastures ben conservades de la zona de la Garrotxa, just en el punt de màxima producció de llavors, cap al mes de juliol. Posteriorment la palla serà escampada en la pastura a recuperar de manera que les llavors caiguin al terra de manera més o menys homogènia.

Tècnica 2: Translocació de pans de terra. Es transplantaran pans de terra de 20 centímetres cúbics des d’un prat ben conservat de la zona de la Garrotxa fins a la parcel·la experimental.

Tècnica 3: Sembra de llavors. Es compraran llavors de les espècies més abundants dels prats ben conservats de la zona de la Garrotxa i es sembraran de manera directa sobre la tercera de les subparcel·les.

2. Definir una metodologia senzilla per determinar l’estat de conservació de les pastures seminaturals a través d’espècies indicadores, per ser aplicada pels mateixos ramaders. Gràcies a la redacció de plans de gestió adaptatius i a la participació de científics especialistes s'avaluarà, mitjançant bioindicadors, l'eficàcia de les mesures i les actuacions al llarg dels 10 anys de vigència dels acords.

Galeria d'imatges

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ