← Tornar

Finca d'Hortús

 • Municipi:
 • Comarca: L'Alt Empordà
 • Tipus d'acord: Altres tipus d'acords
 • Data de d'acord: 15-06-2014
 • Representant de la propietat: Joan Simón
 • Càrrec del representant: Propietari
 • Tipus de Propietat: Privada
 • Superficie: 75 hectàrees

Descripció

La finca d’Hortús està situada a la comarca de l’Alt Empordà, entre els municipis de Garriguella, Rabós i Mollet de Perelada, prop del nucli habitat de Garriguella. La finca es troba parcialment inclosa dins l’Espai Natural Protegit l’Albera, que alhora forma part de la Xarxa Natura 2000 europea, i s’hi troben representats, i són d’interés per Paisatges Vius els següents hàbitats i espècies:

 1. Xoriguer petit (Falco naumanni). Hi ha entre 4 i 7 parelles nidificants que ocupen caixes niu situades en pals elèctrics
 2. Gaig blau (Coracias garrulus). Hi ha entre 2 i 3 parelles nidificant a les mateixes caixes niu que el xoriguer petit.

Objectius

Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest acord són els següents:

 1. Millorar l’hàbitat d’alimentació del xoriguer petit a través de l’aclarida de vegetació arbustiva i la millora de la gestió dels marges.
 2. Incrementar el número de llocs de reproducció pel xoriquer petit a través de la construcció d'una torre d'obra i la col·locació de més caixes niu en pals elèctrics

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ