← Tornar

Projecte PeriFer

 • 01-01-2017 - 31-12-2020

Introducció

El gall fer del Pirineu i Prepirineu (Tetrao urogallus aquitanicus) està patint els darrers anys una ràpida davallada poblacional, fet encara més acusat als nuclis més perifèrics i meridionals de la seva distribució a Catalunya.

Objectius

PeriFer21.jpgL'objectiu ideal del projecte PeriFer és conservar, i si és possible incrementar, les densitats de les poblacions més perifèriques i meridionals de gall fer al Pirineu i Prepirineu català, prioritzant aquelles incloses a finques privades o públiques gestionades o utilitzades per privats. L'àmbit d'actuació inclou els nuclis poblacionals de gall fer de les comarques del Berguedà, Solsonès, Ripollès, Alt Urgell i  La Cerdanya. Els objectius operacionals del projecte són:

 1. Utilitzar la custòdia del territori com a eina de conservació del gall fer
 2. Aconseguir una gestió forestal encaminada a la conservació del gall fer o, com a mínim, compatible amb els requeriments de l'espècie
 3. Minimitzar l'impacte de les activitats agroramaderes i de les activitats d'hivern sobre l'espècie
 4. Reduir la freqüentació humana i les molèsties que genera a les zones sensibles per l'espècie

Actuacions previstes

Per assolir els objectius el projecte es planteja dur a terme les següents actuacions:

 1. Establir acords de custòdia preventius amb els propietaris de finques per tal d'evitar una gestió que vagi en detriment de la conservació del gall fer
 2. Promoure la redacció o revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a les finques amb acord de custòdia tenint en compte els requeriments d'hàbitat del gall fer
 3. Eliminar, substituir o senyalitzar filats ramaders, d'estacions d'esquí i de línies elèctriques per reduir les probabilitats de col·lisió del gall fer i d'altres espècies
 4. Regular l'accés de vehicles motoritzats a les zones sensibles per al gall fer
 5. Revisar i, si s'escau, modificar itineraris de raquetes a estacions d'esquí de fons per evitar les molèsties a les zones d'hivernada
 6. Dissenyar una proposta d'itineraris de senderisme que evitin les zones sensibles
 7. Realització d'una campanya de sensibilització ambiental: instal·lació de cartells informatius a zones sensibles, disseny i edició de tríptics, i realització de xerrades divulgatives, per fer entendre les conseqüències de les molèsties humanes sobre el gall fer i facilitar un recull de "bones pràctiques" que caldria respectar per ajudar a la conservació de l'espècie
 8. Organitzar jornades de voluntariat ambiental
 9. Buscar finançament per la realització de les actuacions anteriors

Recursos

Tots els recursos educatius i de sensibilització elaborats pel projecte PeriFer i d'altres relacionats amb el gall fer es poden descarregar a la web Muntanyes Vives.

Col·laboradors

El projecte PeriFer compta amb el suport de:

FB_AccioClimatica.jpg

Arxius per descarregar

Galeria d'imatges

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ