← Tornar

Cranc DiBa

  • 01-01-2017 - 31-12-2020

Introducció

IMG_7317.JPG El 2016 la Diputació de Barcelona va encarregar la redacció del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona 2016-2027 dirigit a conservar les poblacions existents en els seus espais, a millorar el seu hàbitat i a crear noves poblacions en llocs aptes mitjançant reintroduccions.

No obstant això, moltes de les actuacions planificades es troben en finques privades on els ens gestors d'aquests espais protegits troben moltes dificultats per actuar o, simplement, no poden fer-ho.  

Objectius

cervera_5.JPGPer facilitar l'execució d'aquestes accions al març de 2017 s'estableix un conveni de col·laboració entre l'ens públic gestor dels espais (Diputació de Barcelona) i Paisatges Vius perquè estableixi acords amb propietaris i / o gestors de finques privades que permetin desenvolupar les accions necessàries per a la conservació del cranc. El conveni té caràcter plurianual i cada any s'elaborarà un pla de treball on es detallaran les accions del Pla de gestió del cranc de riu que Paisatges Vius i la Diputació de Barcelona hauran de dur a terme. En aquest sentit, els objectius del conveni coincideixen amb els objectius de conservació del pla de gestió, que són:

  1. Frenar la pèrdua de poblacions de cranc de riu existents
  2. Assegurar la viabilitat de les poblacions de cranc de riu a llarg termini
  3. Augmentar l’àrea de distribució actual del cranc de riu

Actuacions previstes

Per assolir els objectius el projecte es planteja dur a terme les següents actuacions

  1. Delimitar les zones crítiques per al cranc de riu i prioritzar on establir acords de custòdia.
  2. Realitzar accions de millora de l'hàbitat del cranc de riu: restauració de bosc de ribera i dels hàbitats submergits, així com accions de millora de la gestió de l'aigua per part dels propietaris i gestors de les finques privades.
  3. Realitzar accions de rescat, reintroducció o reforços poblacionals de cranc de riu.
  4. Realitzar un seguiment anual de totes les poblacions mitjançant censos nocturns.
  5. Elaborar protocols d'actuació i formar als tècnics i guarderies dels parcs perquè col·laborin en l'execució d'algunes accions.

A més, el conveni també preveu establir acords per a la conservació de punts d'aigua d'interès situats en finques privades: llacunes, estanys, basses temporals ...

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg
MITECO_FB_20ANOS_Color_con_bandera.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ