← Tornar

Projecte S.O.S. samaruc

  • 01-09-2014 - 31-12-2020

Introducció

El samaruc (Valencia hispanica) és un petit peix d'aigua dolça endèmic de la Península Ibèrica que es troba en greu perill d'extinció bàsicament a causa de la introducció generalitzada d'un peix exòtic ( la gambúsia)  i a la pèrdua d'hàbitat per processos urbanístics i d'ocupació del sòl. Aquestes amenaces condicionen en gran mesura la seva viabilitat a llarg termini i la seva tendència poblacional és negativa fins al punt que la seva àrea de distribució a Catalunya inclou únicament 4 localitats, totes situades a les Terres de l'Ebre.

El projecte es desenvoluparà al litoral de l’Ametlla de Mar (Tarragona) conjuntament amb l’ajuntament del municipi i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Objectius

El projecte té com a objectiu ideal evitar l'extinció del samaruc a Catalunya establint nous nuclis poblacionals al municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

Els objectius operacionals són:

  1. Crear, recuperar o restaurar llacunes litorals amb les característiques morfològiques, biològiques i físico-químiques que demanda el samaruc
  2. Alliberar exemplars de samaruc provinents de la cria en captivitat en aquestes llacunes per incrementar el número de poblacions a Catalunya.

Actuacions previstes

El projecte es basa en la realització d'actuacions de restauració de tres llacunes litorals de rambla segons els requeriments del samaruc i, si aquestes acaben sent aptes per l'espècie després d'un temps prudencial,s'hi alliberarien samarucs criats "ex situ" al Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, òrgan de l'administració responsable de la seva conservació i amb qui Paisatges Vius s'ha associat per dur a terme aquest projecte.

  1. Recuperació de la llacuna de la platja de l'Estany Tort. Es tracta d'una llacuna litoral desapareguda a finals dels anys 70 per rebliment i que actualment no acull cap espècie íctica. L'actuació es basa en excavar la cubeta segons els requeriments del samaruc i ordenar les visites al seu entorn. Caldrà realitzar estudis previs de caire biològic, hidrogeològic i físicoquímic abans de realitzar la restauració.
  2. Recuperació de la llacuna del Port de l'Estany. És una llacuna totalment envaïda per vegetació helofítica que no acull poblacions íctiques. L'actuació es basa en retirar la vegetació aquàtica i els sediments acumulats fins assolir la fondària desitjada i col·locar tanques d'ordenació de visites. Caldrà un estudi biològic abans de procedir amb aquesta actuació per evitar malmetre algun valor actual no detectat.
  3. Ampliació de la superfície de la llacuna del Torrent del Pi. Es tracta d'un dels pocs santuaris on el samaruc manté una població estable i viable. No obstant amb el pas del temps la làmina d'aigua s'ha anat reduint per l' aport de sorra i còdols per acció dels temporals de mar i per això es proposa recuperar la superfície originària retirant els materials acumulats. 

Assesors

El manteniment de les actuacions està garantit gràcies a l'acord de custòdia signat amb l'ajuntament de l'Ametlla de Mar. El seguiment de les llacunes i les poblacions de peixos aniran a càrrec del Parc Natural del Delta de l'Ebre amb qui també s'ha establert una col·laboració.

Finançament

El projecte compta amb el cofinançament de dues entitats:

Fons Andrena (60%): El projecte “Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar” va resultar guanyador en les convocatòries 2014 i 2015 del Fons Andrena, un fons privat constituït per donar suport a projectes de conservació de la biodiversitat.

Fundación Biodiversidad (40%): El projecte "S.O.S. Samaruc" va ser seleccionat en la convocatòria d'ajudes de Fundación Biodiversidad de l'any 2015.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_ajunt_ametlla_mar_1.png
logo_ANDRENA_nou.jpg
VICE_MTERD_FB_Color_ConBandera.jpg
delta_del_ebro_logo.png

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ