← Tornar

Un projecte de Paisatges Vius guanya el Fons Andrena

  • 30-07-2014

Torent_Pi_blog.jpg

El passat 2 de juliol es va fer oficial que el projecte de Paisatges Vius "Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar" va resultar guanyador en la convocatòria d'Andrena, un fons privat constituït per donar suport a projectes de conservació de la biodiversitat.  El comitè va valorar sobretot que el projecte contribueix a la conservació d’espècies i hàbitats prioritaris a escala de Catalunya.  El projecte es desenvoluparà al litoral de l'Ametlla de Mar (Tarragona) conjuntament amb l'ajuntament del municipi i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre i té com a objectiu la restauració de llacunes de gran interès per al samaruc (Valencia hispanica), una espècie de peix endèmic del litoral mediterrani ibèric molt amenaçada per la degradació del seu hàbitat i considerada En Perill Crític d’Extinció La dotació econòmica del fons, de 21.629,00 €, es destinarà a la realització d'actuacions de conservació en tres llacunes diferents:

  1. Recuperació de la llacuna de la platja de l'Estany Tort. Es tracta d'una llacuna litoral desapareguda a finals dels anys 70 per rebliment i que actualment no acull cap espècie íctica. L'actuació es basa en excavar la cubeta segons els requeriments del samaruc i ordenar les visites al seu entorn. Caldrà realitzar estudis previs de caire biològic, hidrogeològic i físicoquímic abans de realitzar la restauració.
  2. Recuperació de la llacuna del Port de l'Estany. És una llacuna totalment envaïda per vegetació helofítica que no acull poblacions íctiques. L'actuació es basa en retirar la vegetació aquàtica i els sediments acumulats fins assolir la fondària desitjada i col·locar tanques d'ordenació de visites. Caldrà un estudi biològic abans de procedir amb aquesta actuació per evitar malmetre algun valor actual no detectat. 
  3. Ampliació de la superfície de la llacuna del Torrent del Pi. Es tracta d'un dels pocs santuaris on el samaruc manté una població estable i viable. No obstant amb el pas del temps la làmina d'aigua s'ha anat reduint per l' aport de sorra i còdols per acció dels temporals de mar i per això es proposa recuperar la superfície originària retirant els materials  acumulats. L'actuació es realitzarà sota la supervisió dels tècnics del centre ictiològic per tal de reduir l'afectació a la població existent.

 

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

Notícies relacionades

Fons Andrena

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

samaruc

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

01-03-2016 Es publiquen dues entrevistes a Paisatges Vius

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

Ametlla de Mar

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

Paraules clau (més)

XCT Collsacabra Jornada Premsa Tejiendo Redes Estany Tort Seguiment Custòdia Visita Jornada tècnica Fons Andrena Osona Rupit i Pruit Universitat de Vic Samaruc Ajut Xoriguer petit Vídeo Cranc de riu Presentació Propietari Xarxa Natura 2000 Jornades Signatura Restauració Difusió Congrés Comunicació El 9 Nou Xavier Quirante PATT GTCA Custòdia del territori Pastures Vives Ametlla de Mar Entrevista Coordinació Torre de nidificació Aliança Subvenció Equip tècnic Garantia Juvenil Transparència Bioconstrucció Contractació Jana Marco Article Alt Empordà Memòria anual Coll Notari Seguretat jurídica Espais en custòdia Dret real d'aprofitament parcial Cartell informatiu Biomassa Sortida Plantes Observacions Activitats Estudi Pastoralisme Finca Mercat de custòdia LaCalaRTV Guillem Mas Finançament Reconeixement Generalitat de Catalunya Caselles LandLIFE Xarxa de Custòdia del Territori CONAMA Panera Nadal LaCalaTV Obsequi Registre de la propietat Conservació Projecte Samaruc-Andrena Bicicleta de muntanya Compromís ambiental Ocell Reintroducció Nidificació Falco naumanni Manlleu Land Trust Alliance Ramaderia Internacional X Asociación Galega de Custodia do Territorio Arrendament Projecte pilot Land Access Pastura Prats i pastures Pastures Acord Punt d'aigua Fons Pràctiques Llacunes litorals Hotel d'insectes Donació Cursa BTT Cabrerès Associació Esportiva Cabrerès Pràctiques d'empresa Bassa Universitat Alacant Cabreres BTT Enregistrament Col·laboració Hacking Amfibis Custòdia forestal Construcció La Caixa Puig de Llorí Torre Arquitectura ecològica Miquel Escobar Bioarquitectura Plànols Palau-Saverdera Inventari de Zones Humides de Catalunya Anna Planella Curs Basses Vivencia Dehesa Extremadura Can Coll Collserola QLF 2016 Projecte cranc Custòdia litoral Biodiversitat GTCF CEINR Sortida tècnica Ripollès Gall fer Gestió forestal PeriFer Reportatge Ratpenats Cova del Llop Marí Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Grabadora Ultrasons Revista EcoHabitar Brent Mitchell Salarte Custòdia agrària Prats Zones humides 1.000 Punts d'aigua S.O.S. Samaruc Aiguamolls de l'Empord Parc Natural Vilaüt Defunció Cadena SER Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Galícia Intercanvi Empordà Xarxanet.org Llacuna litoral Cadis Plaus Andalusia FRECT Jornadas Estatales Sevilla Diari Opinió Propietaris Bea Tenas Centre Ictiològic Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology 1000 punts d'aigua 2015 Paisatges Vius Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres