← Tornar

Un projecte de Paisatges Vius guanya el Fons Andrena

  • 30-07-2014

Torent_Pi_blog.jpg

El passat 2 de juliol es va fer oficial que el projecte de Paisatges Vius "Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar" va resultar guanyador en la convocatòria d'Andrena, un fons privat constituït per donar suport a projectes de conservació de la biodiversitat.  El comitè va valorar sobretot que el projecte contribueix a la conservació d’espècies i hàbitats prioritaris a escala de Catalunya.  El projecte es desenvoluparà al litoral de l'Ametlla de Mar (Tarragona) conjuntament amb l'ajuntament del municipi i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre i té com a objectiu la restauració de llacunes de gran interès per al samaruc (Valencia hispanica), una espècie de peix endèmic del litoral mediterrani ibèric molt amenaçada per la degradació del seu hàbitat i considerada En Perill Crític d’Extinció La dotació econòmica del fons, de 21.629,00 €, es destinarà a la realització d'actuacions de conservació en tres llacunes diferents:

  1. Recuperació de la llacuna de la platja de l'Estany Tort. Es tracta d'una llacuna litoral desapareguda a finals dels anys 70 per rebliment i que actualment no acull cap espècie íctica. L'actuació es basa en excavar la cubeta segons els requeriments del samaruc i ordenar les visites al seu entorn. Caldrà realitzar estudis previs de caire biològic, hidrogeològic i físicoquímic abans de realitzar la restauració.
  2. Recuperació de la llacuna del Port de l'Estany. És una llacuna totalment envaïda per vegetació helofítica que no acull poblacions íctiques. L'actuació es basa en retirar la vegetació aquàtica i els sediments acumulats fins assolir la fondària desitjada i col·locar tanques d'ordenació de visites. Caldrà un estudi biològic abans de procedir amb aquesta actuació per evitar malmetre algun valor actual no detectat. 
  3. Ampliació de la superfície de la llacuna del Torrent del Pi. Es tracta d'un dels pocs santuaris on el samaruc manté una població estable i viable. No obstant amb el pas del temps la làmina d'aigua s'ha anat reduint per l' aport de sorra i còdols per acció dels temporals de mar i per això es proposa recuperar la superfície originària retirant els materials  acumulats. L'actuació es realitzarà sota la supervisió dels tècnics del centre ictiològic per tal de reduir l'afectació a la població existent.

 

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

Notícies relacionades

Fons Andrena

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

samaruc

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

01-03-2016 Es publiquen dues entrevistes a Paisatges Vius

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

Ametlla de Mar

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

Paraules clau (més)

XCT Jornada Collsacabra Premsa Custòdia Garantia Juvenil Seguiment Visita Estany Tort Tejiendo Redes Fons Andrena Samaruc Universitat de Vic Xoriguer petit Jornada tècnica Vídeo Rupit i Pruit Cranc de riu Presentació Ajut Equip tècnic Osona Comunicació Difusió Memòria anual Transparència El 9 Nou Signatura GTCA Aliança Alt Empordà Propietari Restauració Jornades Pastures Vives PATT Ametlla de Mar Bioconstrucció Xavier Quirante Torre de nidificació Article Xarxa Natura 2000 Custòdia del territori Contractació Jana Marco Inventari de Zones Humides de Catalunya Coordinació Congrés Pràctiques Entrevista Subvenció Espais en custòdia Xarxa de Custòdia del Territori X Asociación Galega de Custodia do Territorio La Caixa LaCalaRTV Llacunes litorals Projecte Samaruc-Andrena Biomassa Cartell informatiu Guillem Mas Finançament Generalitat de Catalunya LandLIFE CONAMA Sortida Plantes Observacions LaCalaTV Conservació Activitats Pastoralisme Hotel d'insectes Papallones Donació Seguretat jurídica Hacking Col·laboració Cabreres BTT Cursa Bicicleta de muntanya Fons Compromís ambiental Dret real d'aprofitament parcial Coll Nidificació Notari Registre de la propietat Obsequi Nadal Panera Finca Caselles Reconeixement Mercat de custòdia Reintroducció Falco naumanni BTT Cabrerès Manlleu Associació Esportiva Cabrerès Pràctiques d'empresa Universitat Alacant Enregistrament Amfibis Bassa Punt d'aigua Empordà Acord Land Trust Alliance Ocell Ramaderia Arrendament Projecte pilot Pastura Prats i pastures Estudi Pastures Land Access Internacional Custòdia agrària Xarxanet.org Intercanvi Arquitectura ecològica Revista EcoHabitar Reportatge Projecte cranc Anna Planella 2016 Torre Miquel Escobar Grabadora Bioarquitectura Plànols Palau-Saverdera Puig de Llorí Curs Basses Vivencia Dehesa Ultrasons Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Can Coll GTCF Oferta laboral Treball Tècnic Servei d'Ocupació de Catalunya Llacuna Cala Justell Custòdia forestal CEINR Cova del Llop Marí Sortida tècnica Ripollès Gall fer Gestió forestal Biodiversitat PeriFer Ratpenats Extremadura Collserola Galícia Construcció Llacuna litoral Cadena SER Microreserves Zones humides 1.000 Punts d'aigua S.O.S. Samaruc Aiguamolls de l'Empord Parc Natural Paisatges Vius Vilaüt Prats Defunció Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Centre Ictiològic 2015 QLF Sevilla Brent Mitchell Custòdia litoral Salarte Cadis Andalusia FRECT Jornadas Estatales Diari 1000 punts d'aigua Opinió Propietaris Plaus Bea Tenas Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres