← Tornar

Un projecte de Paisatges Vius guanya el Fons Andrena

  • 30-07-2014

Torent_Pi_blog.jpg

El passat 2 de juliol es va fer oficial que el projecte de Paisatges Vius "Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar" va resultar guanyador en la convocatòria d'Andrena, un fons privat constituït per donar suport a projectes de conservació de la biodiversitat.  El comitè va valorar sobretot que el projecte contribueix a la conservació d’espècies i hàbitats prioritaris a escala de Catalunya.  El projecte es desenvoluparà al litoral de l'Ametlla de Mar (Tarragona) conjuntament amb l'ajuntament del municipi i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre i té com a objectiu la restauració de llacunes de gran interès per al samaruc (Valencia hispanica), una espècie de peix endèmic del litoral mediterrani ibèric molt amenaçada per la degradació del seu hàbitat i considerada En Perill Crític d’Extinció La dotació econòmica del fons, de 21.629,00 €, es destinarà a la realització d'actuacions de conservació en tres llacunes diferents:

  1. Recuperació de la llacuna de la platja de l'Estany Tort. Es tracta d'una llacuna litoral desapareguda a finals dels anys 70 per rebliment i que actualment no acull cap espècie íctica. L'actuació es basa en excavar la cubeta segons els requeriments del samaruc i ordenar les visites al seu entorn. Caldrà realitzar estudis previs de caire biològic, hidrogeològic i físicoquímic abans de realitzar la restauració.
  2. Recuperació de la llacuna del Port de l'Estany. És una llacuna totalment envaïda per vegetació helofítica que no acull poblacions íctiques. L'actuació es basa en retirar la vegetació aquàtica i els sediments acumulats fins assolir la fondària desitjada i col·locar tanques d'ordenació de visites. Caldrà un estudi biològic abans de procedir amb aquesta actuació per evitar malmetre algun valor actual no detectat. 
  3. Ampliació de la superfície de la llacuna del Torrent del Pi. Es tracta d'un dels pocs santuaris on el samaruc manté una població estable i viable. No obstant amb el pas del temps la làmina d'aigua s'ha anat reduint per l' aport de sorra i còdols per acció dels temporals de mar i per això es proposa recuperar la superfície originària retirant els materials  acumulats. L'actuació es realitzarà sota la supervisió dels tècnics del centre ictiològic per tal de reduir l'afectació a la població existent.

 

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

Notícies relacionades

Fons Andrena

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

samaruc

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

01-03-2016 Es publiquen dues entrevistes a Paisatges Vius

06-09-2014 Visitem el centre de cria de samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre

Ametlla de Mar

16-04-2016 L'Estany tort és apte per a l'alliberament de samarucs!

Paraules clau (més)

XCT Collsacabra Jornada Premsa Visita Estany Tort Seguiment Tejiendo Redes Custòdia Ajut Universitat de Vic Samaruc Fons Andrena Garantia Juvenil Rupit i Pruit Cranc de riu Vídeo Osona Jornada tècnica Equip tècnic Xoriguer petit Signatura Propietari Presentació Restauració Difusió PATT Comunicació El 9 Nou Aliança Pastures Vives GTCA Ametlla de Mar Entrevista Pràctiques Congrés Torre de nidificació Custòdia del territori Xavier Quirante Xarxa Natura 2000 Alt Empordà Jornades Subvenció Transparència Article Jana Marco Bioconstrucció Coordinació Inventari de Zones Humides de Catalunya Memòria anual Contractació Caselles La Caixa Espais en custòdia Cartell informatiu Biomassa Dret real d'aprofitament parcial Seguretat jurídica Sortida Coll Notari Plantes Registre de la propietat Observacions Activitats Pastoralisme Generalitat de Catalunya Conservació Obsequi LaCalaTV Nadal X Asociación Galega de Custodia do Territorio Panera LaCalaRTV LandLIFE Guillem Mas Finca Mercat de custòdia Finançament Reconeixement CONAMA Pastura Compromís ambiental Manlleu Punt d'aigua Nidificació Falco naumanni Acord Ocell Internacional Land Trust Alliance Amfibis Land Access Ramaderia Arrendament Pastures Estudi Prats i pastures Bassa Reintroducció Fons Donació Projecte pilot Xarxa de Custòdia del Territori Bicicleta de muntanya Cursa Llacunes litorals Hotel d'insectes Cabreres BTT Enregistrament BTT Cabrerès Col·laboració Associació Esportiva Cabrerès Hacking Pràctiques d'empresa Universitat Alacant Projecte Samaruc-Andrena S.O.S. Samaruc Custòdia agrària Bioarquitectura Projecte cranc Anna Planella 2016 Torre Arquitectura ecològica Miquel Escobar Plànols EcoHabitar Palau-Saverdera Puig de Llorí Curs Basses Vivencia Dehesa Extremadura Can Coll Reportatge Revista QLF Ripollès Servei d'Ocupació de Catalunya Llacuna Cala Justell Custòdia forestal GTCF CEINR Sortida tècnica Gall fer Ultrasons Gestió forestal Biodiversitat PeriFer Ratpenats Cova del Llop Marí Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Grabadora Collserola Brent Mitchell Empordà Vilaüt Cadena SER Xarxanet.org Zones humides 1.000 Punts d'aigua Aiguamolls de l'Empord Construcció Parc Natural Prats Centre Ictiològic Defunció Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Galícia Intercanvi Llacuna litoral Paisatges Vius Custòdia litoral Opinió Salarte Cadis Andalusia FRECT Jornadas Estatales Sevilla Diari Propietaris 2015 Plaus Bea Tenas Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology 1000 punts d'aigua Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres