← Tornar

Ajut rebut per adaptar la gestió del cranc de riu al canvi climàtic

  • 04-09-2017

Paisatges Vius ha obtingut un ajut de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación  y Medio Ambiente en la convocatòria per a Projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic 2016. El projecte presentat, "Accions d'adaptació al canvi climàtic en la conservació del cranc de riu", va ser valorat com el quart millor i per aquesta raó se li va concedir el 90% del pressupost sol·licitat (28.935 €). Serà executat entre l'1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.

Objectius

IMG_6987.JPGL'objectiu principal del projecte és incrementar la resiliència ecològica de les poblacions de cranc de riu autòcton davant els efectes del canvi climàtic per assegurar la seva viabilitat a llarg termini. A nivell operacional els objectius es centren en:

  1. Garantir un cabal mínim permanent en 2 trams amb poblacions de cranc de riu
  2. Incrementar la capacitat adaptativa de 3 poblacions existents

  3. Implicar la població local mitjançant acords de custòdia fluvial i un pla de gestió

Accions previstes

Per assolir els objectius proposats, les accions que es duran a terme en els 12 mesos del projecte, son:

  • IMG_6689.JPGA1. Millora o eliminació de captacions d'aigua que afecten poblacions de cranc de riu.
  • A2. Ampliació i millora de la qualitat dels hàbitats fluvials submergits en els trams amb cranc de riu.
  • A3. Increment de la diversitat genètica de les poblacions.

  • A4. Creació de noves poblacions en trams aptes per a l'espècie.

  • A5. Planificació i custòdia de les poblacions de cranc de riu.

Àmbit d'actuació

L'ajut obtingut s'integra dins dels projectes de conservació dirigits al cranc de riu que inclou el Projecte Collsacranc, el Projecte Cranc DiBa. En aquest sentit les actuacions es duran a terme en rieres situades en diferents espais del Collsacabra, del Bisaura (àmbit del projecte Collsacranc) i de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (àmbit del projecte Cranc DiBa), entitat que a més aporta el 40% del cofinançament restant a través del conveni anual que manté amb Paisatges Vius.

Amb el suport de:

MAPAMA_FB_20ANIV_PIMA_COLOR_digital.jpg

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ