← Tornar

Signatura d'un conveni amb el CEIN Ripollès pel gall fer

 • 27-03-2018

El 27 de febrer Paisatges Vius va signar un nou conveni de col·laboració de quatre anys de durada amb el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR) per a la realització d'actuacions per la conservació del gall fer a la comarca. 

El gall fer es veu afectat negativament per diversos factors, molts d’ells socio-econòmics, com són la massificació del turisme de muntanya (senderisme, esquí, raquetes…), la popularització de la recol·lecció de bolets, l’abandonament de filats ramaders o la revalorització de la biomassa. A les zones perifèriques i meridionals de la seva distribució, les poblacions tenen menys efectius, estan més aïllades entre elles i són més properes a grans nuclis urbans, motiu pel qual la reben una major pressió antròpica.

Un dels projectes destacats de Paisatges Vius és el PeriFer, que està centrat en la conservació de les poblacions meridionals de gall fer al Pirineu Oriental. La comarca del Ripollès és una de les incloses dins de l’àmbit del projecte.

El CEINR sorgeix de la necessitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès per portar a terme una gestió més eficient dels boscos públics i dels seus espais d’interès natural. Entre les funcions del CEINR, hi ha la de vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de la organització i el foment del seu estudi i coneixement.

Objectius

L’objectiu general del conveni és establir un marc de col·laboració per tal dinamitzar i coordinar  actuacions dirigides a la reducció dels impactes i amenaces existents al Ripollès per al gall fer a través de l’execució d’accions sobre el terreny.

A nivell operacional els objectius específics del conveni de col·laboració són:

 1. Determinar les zones prioritàries d’actuació per a la conservació del gall fer al Ripollès.
 2. Definir les actuacions prioritàries en què la participació de Paisatges Vius pugui ser necessària o imprescindible.
 3. Facilitar la obtenció dels permisos i les autoritzacions necessàries per dur a terme les actuacions.
 4. Col·laborar en el seguiment de les poblacions i de les actuacions realitzades quan sigui necessari.

Actuacions possibles

El conveni es signa per tal de realitzar de forma conjunta i coordinada les actuacions que ambdues parts considerin oportunes en relació a l’objectiu del conveni. Algunes d’aquestes possibles accions són:

 • Eliminar, substituir i senyalitzar filats ramaders, especialment els d’espines, per reduir les probabilitats de col·lisió del gall fer.
 • Promoure la regulació d’accés de vehicles motoritzats a finques privades prioritàries per a l’espècie.
 • Dissenyar, editar i instal·lar cartells de sensibilització ambiental sobre el gall fer.
 • Establir acords de custòdia preventius amb els propietaris de finques privades per tal d'evitar una gestió que vagi en detriment de la conservació del gall fer.
 • Promoure la redacció o revisió d’Instruments d’Ordenació Forestal a les finques privades prioritàries per al gall fer amb acord de custòdia, facilitant així una gestió forestal sostenible coordinada entre el CEINR i les finques privades tenint en compte els requeriments d'hàbitat del gall fer.
 • Col·laborar en el seguiment poblacional de l’espècie i de la seva distribució al Ripollès.

Les primeres actuacions previstes seran a zones amb presència de gall fer: la retirada de filats d'espines, la substitució de tancats ramaders en mal estat per tancats nous de fil llis, i la senyalització de fils llisos amb fleix per evitar col·lisions. Aquestes actuacions es realitzaran amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

VICE_MTERD_FB_Color_ConBandera.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ