← Tornar

Restauració de l'Estany del Tarter a Pardines

  • 20-03-2019

L'abril de 2019 van tenir lloc els treballs de millora a l'Estany del Tarter, consistents en  l'excavació de la cubeta, la construcció d'una tanca perimetral electrificada i la instal·lació d'un abeurador alternatiu pel bestiar.

Antecedents

IMG_20190402_120458.jpgL'Estany del Tarter era un punt d'aigua permanent de gran interès biològic fins que, com a conseqüència d'un terratrèmol a principis del 2000, va passar a ser temporal. Segurament el sisme va crear alguna esquerda a la roca per on ara s'escola l'aigua de manera subterrània. Des d'aquell moment l'estany manté un nivell molt baix i s'asseca amb molta facilitat. A més, el bestiar que pastura a la finca a l'estiu s'hi abeura i el fa malbé.

En el passat l'estany acollia una població del macròfit Potamogeton natans, una planta considerada rara a Catalunya, on manté poques poblacions. A la mateixa finca hi ha l'Estany d'en Roca, que encara n'acull una bona població.

IMG_20190402_114300.jpgObjectius

Els objectius del projecte de restauració són:

  1. Recuperar el règim permanent de l'estany del Tarter.
  2. Reintroduir-hi el macròfit Potamogeton natans
  3. Regular l'accés del bestiar a l'estany

Resum de l'actuació

IMG_20190402_120830.jpgL'actuació va consistir en 3 treballs diferents:

1. Excavació de la cubeta. Es van retirar uns 500 metres cúbics de terra de la part perimetral de l'estany (la que estava gairebé sempre seca des del terratrèmol). Els treballs es van dur a terme amb un toro de pala i el material es va acumular en una zona propera per anivellar una pastura.

2. Construcció d'una tanca. Es va construir i una tanca electrificada al voltant de l'estany per evitar l'entrada de les vaques. La tanca està feta amb estaques de fusta tractada de 10 cm de diàmetre amb travessa de tren a les cantoneres per poder donar tensió als fils.

IMG_20190402_112413.jpg3. Instal·lació d'un abeurador. Per tal que les vaques puguin tenir un lloc alternatiu on abeurar-se, es va construir un abeurador al costat de l'estany. L'abeurador, prefabricat amb formigó, es va instal·lar sobre una solera de formigó per evitar el fangueig i es ve revestir amb pedra de la zona per integrar-lo paisatgísticament.

Col·laboradors

La restauració de l'estany del Tarter es va realizar en el marc de l'acord de custòdia que Paisatges Vius i l'Ajuntament de Pardines mantenen amb Sències, el projecte empresarial d'agricultura sostenible propietaris de la finca. L'actuació va ser finançada pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través dels ajuts dels espais naturals de Catalunya 2018.

logo3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ