← Tornar

Millora de gorgs pel cranc de riu

  • 15-09-2018

Justificació

  • El volum d’aigua als gorgs de quatre poblacions de cranc de riu de la Xarxa de Parcs s’havia reduït molt significativament per causes diverses: erosió de les ribes per treballs forestals, arribada de material provinent de l’arranjament d’un camí o bé per rebliment natural sumat a la reducció del cabal.
  • L’accessibilitat a aquests indrets amb maquinària pesada no era possible per manca de camins i un pendent molt pronunciat de les ribes. Per aquesta raó es va haver de fer manualment.

Objectius

  • Assegurar un cabal mínim als cursos d’aigua que acullin les poblacions
  • Millorar l'estat de conservació de l'hàbitat fluvial i la qualitat de l'aigua

Fitxa_4_1.jpgAccions realitzades

Autoritzacions prèvies. Al ser una actuació de millora ambiental considerada de molt petita envergadura no es va haver de sol·licitar cap autorització i només es va informar als propietaris en el cas que hi hagués alguna masia propera a la població.

Material utilitzat. Es van utilitzar pics i perpalines per moure grans pedres, pales i aixades per retirar el material dels gorgs i galledes i cistells per a transportar-lo lluny de la llera.

Evacuació dels crancs. En aquells casos en què encara hi hagués presència d’aigua es va comprovar que no hi hagués cap cranc amagat entre la fullaraca i les pedres abans de procedir a la creació dels gorgs. Els crancs van ser traslladats a gorgs més grans on no es va actuar.

Fitxa_4_2.jpgCreació dels gorgs. Després de seleccionar els indrets on recuperar els gorgs, aquests van ser excavats amb l’ajuda de pales i aixades, col·locant el material resultant (bàsicament terra, sorra i grava) en cubells i galledes. Per excavar millot també es van retirar tots els troncs i grans pedres amb l’ajuda d’una parpalina. El material era transportat a força de braços unes desenes de metres lluny de la llera, en indrets on difícilment pogués tornar a reblir els gorgs.

Es van recuperar uns 6 gorgs de mitjana a cada una de les 4 poblacions. Les dimensions mitjanes dels gorgs va ser de 2’5 metres de longitud per un metre d’amplada i una fondària màxima de 0,5 metres.

Creació de microhàbitats. Una vegada retirat tot el material es van crear microhàbitats al fons dels gorgs col·locant al fons troncs, fullaraca i pedres grans i mitjanes per facilitar refugis als crancs.

Resultats obtinguts

Els resultats obtinguts van ser els següents:

  • Es va incrementar significativament l’hàbitat pel cranc de riu en 4 poblacions diferents.
  • Les visites en anys posteriors van confirmar la importància dels nous gorgs dins la població ja que acollien la major part dels exemplars.

Cost

Els treballs a cada una de les rieres s’hi va dedicar un matí de feina de 4 persones (5-6 hores), en total unes 20-24 hores. A un preu mitjà de 20 €/hora, el cost de cada una de les actuacions va ser d’entre 400 i 480 €.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ