← Tornar

Ajut rebut per millorar l'hàbitat del xoriguer petit a la finca d'Hortús

  • 30-12-2014
L'atorgament d'un ajut de la Generalitat de Catalunya permetrà dur a terme actuacions per la millora de l'hàbitat d'alimentació i de nidificació del xoriguer petit a la finca d'Hortús (Alt Empordà)

Resum

El projecte "Millora de l'hàbitat i habilitació de llocs de reproducció pel xoriguer petit a la finca d'Hortús" ha estat seleccionat pel Departament d’Agricultura, Ramadereia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la convocatòria per a la realització d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya 2015. Millora de marges pel xoriguer petit a Hortús Millora de marges pel xoriguer petit a Hortús L’ajut permetrà finançar el 90% de l’import del projecte, estimat en 10.8000 €. La resta del finançament prové de la Fundació Obra Social La Caixa, que dóna suport al projecte Naumanni+100, l'objectiu del qual és assolir les 100 parelles reproductores de xoriguer petit a Girona a l'any 2020.

Paisatges Vius ha va assessorar al propietari de la finca sobre la convocatòria d’ajuts i va elaborar la memòria i els documents tècnics necessaris per la seva sol·licitud. També serà l’encarregat de coordinar l’execusió de les actuacions i justificar el projecte davant de l’administració una vegada finalitzat.

Objectius

L’objectiu ideal és fer compatible les activitats agroramaderes de la finca amb la conservació del xoriguer petit alhora que s’incrementa la seva població a les comarques de Girona. Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest projecte són els següents:
  1. Millorar l’hàbitat d’alimentació del xoriguer petit a través de l’aclarida de vegetació arbustiva i la millora de la gestió dels marges.
  2. Incrementar el número de llocs de reproducció pel xoriquer petit a través de la col·locació de més caixes niu.

Actuacions previstes

Per l’assoliment dels objectius específics es plantegen 4 actuacions diferents dins dels límits de la finca d’Hortús, totes elles dins la part de la finca inclosa a la Xarxa Natura 2000 (Mapa 3):
  1. Esbrossada de marges
  2. Aclarida per construir torre de nidificació
  3. Recuperació de camps abandonats
  4. Col·locació de caixes niu

Amb el suport de:

GENERALITAT.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ