← Tornar

Ajut rebut per ambientalitzar estructures ramaderes a la finca del Torrent

  • 31-12-2014
Un ajut de la Generalitat de Catalunya permetrà a Paisatges Vius realitzar diverses actuacions per ambientalitzar les estructures de gestió ramadera a la finca del Torrent (Rupit i Pruit)

Resum

El projecte “Millora de les estructures de gestió ramadera per al foment de la biodiversitat a la finca del Torrent” ha obtingut un ajut del Departament d’Agricultura, Ramadereia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la convocatòria per a la realització d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya 2015. L’ajut permetrà finançar el 90% de l’import del projecte, estimat en 10.8000 €.

Paisatges Vius ha va assessorar al propietari de la finca sobre la convocatòria d’ajuts i va elaborar la memòria i els documents tècnics necessaris per la seva sol·licitud. També serà l’encarregat de coordinar l’execusió de les actuacions i justificar el projecte davant de l’administració una vegada finalitzat.

Objectiu

L’objectiu ideal del projecte és fer compatible les activitats agroramaderes amb la conservació dels valors naturals de la finca per mitjà de l’adequació, l’eliminació o la substitució d’aquelles estructures ramaderes que siguin perjudicials per la fauna de la finca. Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest projecte són els següents:
  • Reduir impactes o amenaces sobre la biodiversitat i el paisatge
  • Facilitar el maneig del bestiar per la conservació de les pastures

Actuacions previstes

Per l’assoliment dels objectius específics es plantegen 3 actuacions diferents:
  1. Construcció de 3 passos canadencs adaptats a la fauna salvatge
  2. Substitució de 5.000 metres lineals de fil d’espines per fil electrificat
  3. Col·locació de nius artificials a les infraestructures ramaderes

Amb el suport de:

GENERALITAT.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ