← Tornar

Construcció de tres passos canadencs al Collsacabra

  • 17-04-2015
Els passos canadencs són unes grans graelles metàl·liques que es col·loquen en camins rurals per evitar que hi passi el bestiar però permet el pas de vehicles. Per petició dels habitants de la zona Paisatges Vius en va col·locar tres al camí del Torrent a Coma-Serra.

Objectius

  1. Facilitar el moviment de les persones dins de les explotacions ramaderes, minades de tancats amb portes de pas.
  2. Aportar certes innovacions en aquestes estructures, per les que no existeix cap normativa oficial.

Resum de l'actuació

Es van col·locar tres passos canadencs en un camí on, fins aleshores, hi havia tres portes de pas que dificultaven exessivament la mobilitat de les persones (i sobretot dels ramaders), ja que s'havia de baixar del cotxe/tractor/bicicleta/cavall cada vegada que s'hi volia passar. Es tractava d'una llarga erivindicació dels propietaris i pagesos de la zona.   Pas canadenc_01 Aprofitant la col·locació dels passos es van introduuir alguns elements innovadors de caire ambiental i tècnic:
  1. Graella tubular desmuntable. Les bigues quadrades que típicament s'utilitzen en els passos canadencs clàssics provoquen lesions molt greus en el bestiar que accidentalment hi cau, i a més el rescat és complicat perquè solen ser fixes. Per això es van col·locar tubs rodons i que a més es poden treure amb relativa facilitat.
  2. Reducció del soroll. El pas de vehicles sobre els tubs sense fixar provoca un soroll molt estrident, per això es van col·locar tires de cautxú entre el suport i els tubs.
  3. Calaix obert. El calaix de formigó no és tancat, sinó que una de les dues bandes és oberta per impedir que sigui una trampa mortal per la petita fauna salvatge (amfibis, rèptils i petits mamífers) i també per evitar l'acumulació de materials.
  4. Trencaigües. Els passos es van col·locar en trencaigües de manera que el fons del calaix es va inclinar per facilitar l'evacuació del calaix del pas. Això va fer moure lleugerament els tancats preexixtents.
  5. Pas lateral per persones. Per tal que les persones que no poden (perquè van a cavall, amb cadira de rodes, etc.) 0 no se senten còmodes al caminar per sobre de les barres del pas canadenc, es va construir una petita porta lateral de 120 cm. d'amplada.
  6. Pas lateral pel bestiar. En cas que els ramaders necessitin passar el ramat d'una parcel·la a l'altra s'ha habilitat un pas lateral de 4 metres en el tancat electrificat.
Els passos es van col·locar gràcies al finançament rebut per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dins la convocatòria d'ajuts per a la realització d'actuacions als Espais Naturals Protegits de Catalunya 2014-2015.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

GENERALITAT.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ