← Tornar

Signatura d'un acord de custòdia per la finca de Puig de Llorí

  • 28-05-2017
L'acord tindrà una vigència de 20 anys, ja que la inversió econòmica que hi afectuarà Paisatges Vius és important i es va considerar que el compromís havia d'anar més enllà de l'actual legislatura davant de la possibilitat d'un futur canvi en l'òrgan de govern de l'ajuntament.

Objectius i accions a desenvolupar

Els objectius de l'acord per la parcel·la es basen en realitzar accions de restauració ambientals per tal de dignificar un espai que actualment es troba degradat i en un clar estat d'abandonament. A nivell operacional les accions que es duran a terme per assolir aquest objectiu són:
  1. Construir una torre de nidificació pel xoriguer petit a la part alta de la parcel·la
  2. Retirar les restes d'obra i jardineria acumulades a la parcel·la
  3. Crear una zona humida a la part baixa de la parcel·la

Compromisos

Per part de l'ajuntament el compromís bàsic és la cessió de la parcel·la a Paisatges Vius i el suport institucional necessari en el projecte de restauració de l'espai, incloent la tramitació dels permisos necessaris. Per part de Paisatges Vius el compromís es basa en la busca de recursos necessaris per tal de construir la torre pel xoriguer petit i restaurar la zona humida. Paisatges Vius també es compromet a col·locar un cartell a la finca informant de l'existència de l'acord i a pagar les despeses per elevar l'acord a públic davant de notari i la inscripció al Registre de la Propietat.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ