← Tornar

El cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

  • 01-01-2020

Paisatges Vius i la Diputació de Barcelona mantenen un conveni de col·laboració per a l'execució del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). Anualment es calculen una sèrie d'indicadors per valorar l'assoliment dels objectius del Pla.

El Pla de Gestió del cranc de riu Austropotamobius pallipes a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona defineix una sèrie d’indicadors que serveixen per avaluar l'estat de conservació de l'espècie en els diferents espais que la conformen i, alhora, per valorar l’efectivitat de les actuacions realitzades. Aquests indicadors, calculats anualment en base a la informació recollida al camp, són els següents:

1. Número de poblacions

Al 2019 a la Xarxa de Parcs hi havia 17 poblacions de cranc de riu autòcton: 9 al Parc Natural del Montseny, 6 a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 1 al Parc del Montnegre i el Corredor i 1 al Parc del Castell de Montesquiu. Al següent gràfic s'observa que el 2018 es va extingir l'única població que hi havia al Parc Natural de Sant LLorenç del Munt i l'Obac. Clicant a la llegenda es poden activar/desactivar els continguts del gràfic.


Aquesta variació en el número de poblacions existents al llarg del temps és fruit de la suma de les poblacions descobertes i les creades per mitjà d'alliberament de crancs, i de restar-hi les poblacions que s'extingeixen (bàsicament per la presència d'espècies de cranc exòtiques, vectores de l'afanomicosis, una malaltia mortal pel cranc autòcton). En aquest sentit, al 2019 hi havia una població més que al 2018, ja que no va es va extingir cap població i se’n va crear una de nova amb la repoblació d’una riera del Parc Natural del Montseny. Al gràfic següent es pot veure l'evolució de les poblacions a tota la Xarxa de Parcs, i s'en dedueix que, si no s'haguès extingit cap població, actualment hi hauria 24 poblacions enlloc de les 17 actuals. Clicant a la llegenda es poden activar/desactivar els continguts del gràfic.

2. Viabilitat poblacional

La viabilitat poblacional estima la probabiliat de supervivència de les poblacions de cranc de riu a través de tres paràmetres demogràfics obtinguts anualment mitjançant un cens nocturn en trams de 100 metres de riera:

  1. Número de crancs (densitat)
  2. Número de crancs de més de 6 cm de longitud
  3. % de crancs de més de 6 cm respecte el total de la població

En funció de la combinació dels tres paràmetres s'obté un grau de viabilitat poblacional que va de 1 a 5. Es considera que només les poblacions que presenten nivells 4 i 5  tenen una elevada probabilitat de supervivència a llarg termini. El percentatge d'aquestes poblacions d'elevada viabilitat respecte el total de poblacions és un dels indicadors de l'estat de conservació del cranc de riu a la Xarxa de Parcs. En aquest sentit, malgrat que el número de poblacions s'ha incrementat els darrers anys, el gràfic següent indica que la viabilitat poblacional mostra una tendència negativa, és a dir, que només un terç de les poblacions existents són ara per ara viables a llarg termini. 

3. Distribució del cranc de riu 

L'indicador per avaluar la distribució del cranc de riu a la Xarxa de Parcs és la longitud de trams fluvials amb presència de l'espècie. Al contrari dels dos indicadors anteriors, aquest no es calcula anualment per a cada població, sinó que cada any s'actualitza la longitud d'entre 2 i 4 poblacions. D'aquesta manera, cada 4 anys s'ha actualitzat la longitud de totes les poblacions de la Xarxa de Parcs. Al següent gràfic es pot observar que la longitud de trams fluvials amb cranc de riu el 2019 és més gran que mai, gràcies a la descoberta i creació de noves poblacions els darrers 4 anys.

4. Tendència poblacional

La tendència poblacional del cranc de riu a la Xarxa de Parcs es calcula a partir del número total de crancs observats als censos anuals i, com s'observa al gràfic, és negativa. Aquest índex pren com a referència els crancs de l'any 2008, que és el primer any de seguiment.

logo.jpg

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ