← Tornar

Projecte CRANC

 • 01-05-2017 - 31-10-2020

El projecte CRANC (Conservació de Rieres d'Alt valor Natural pel Cranc de riu) es basa en la localització i conservació de trams fluvials que acullin poblacions de cranc de riu o que presentin potencial per acollir-ne. 

Objectius

Austropotamobius_pallipes_project.jpgL'objectiu del projecte és incrementar el número de poblacions viables de cranc de riu a Catalunya, i això passa per:

 1. Localitzar les poblacions existents de cranc de riu.
 2. Determinar l'estat de conservació i el grau de viabilitat de les poblacions existents.
 3. Localitzar trams de rieres aptes pel cranc de riu, però sense presència de l'espècie.
 4. Millorar la viabilitat de les poblacions existents.
 5. Crear noves poblacions de cranc en aquelles rieres aptes per l'espècie.

Subprojectes

El projecte CRANC inclou diferents subprojectes que Paisatges Vius realitza en diferents espais i amb la  col·laboració de diverses entitats i administracions. Els subprojectes són:

 • Collsacaranc. El projecte es centra en les poblacions de cranc situades en els termes municipals de l'espai de la Xarxa Natura 2000 "Sistema Transversal Català", que inclou el Collsacabra, el Bisaura i part de les Guilleries. L'objectiu és que el màxim números dels cursos fluvials que siguin aptes pel cranc de riu, tinguin poblacions viables de cranc de riu. En aquest cas els col·laboradors del projecte són alguns dels ajuntaments de l'àmbit del projecte.
 • Cranc DiBa. El projecte es centra als espais naturals de la xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona on hi ha crancs, és a dir: Guilleries-Savassona, Montseny, Montnegre i el Corredor, Montesquiu i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A través d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, Paisatges Vius assessora als òrgans gestors d'aquests espais en la conservació de les seves poblacions de cranc i estableix acords amb propietaris privats si és necessari.    

Actuacions previstes

Entre les actuacions previstes destaquen les següents:

 • Realització de prospeccions a tots els cursos d'aigua permanent de l'àmbit del projecte.
 • Realització de censos nocturns anualment a les poblacions conegudes.
 • Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments dels municipis de l'àmbit del projecte
 • Establiment d'acords de custòdia amb els propietaris de les finques adjacents a les poblacions de cranc de riu.
 • Creació d'un grup de voluntaris per realitzar la feina de camp (prospeccions i censos) 
 • Redacció d'un pla de gestió del cranc de riu per assegurar la seva conservació a llarg termini
 • Execució de les accions previstes en el Pla de Gestió

Indicadors

Per avaluar de forma objectiva els resultats dels subprojectes s'utilitzen els següents indicadors:

 • Número de poblacions de cranc existents. Es considera població un tram de riu amb presència de cranc de riu, independenment de la seva viabilitat o orígen. Aquest número es calcula cada any i és el resultat de sumar a les poblacions existents l'any anterior, aquelles descobertes o creades l'any en curs i de restar-li les que s'han extingit. Per tant, la tendència desitjada d'aquest indicador és que augmenti al llarg dels anys. 
 • Viabilitat de les poblacions existents. La viabilitat és la probabilitat de supervivència d'una població determinada, calculada en funció de la densitat d'exemplars, la relació entre mascles i femelles i l'estructura d'edats. La tendència desitjada és que incrementi el número de poblacions amb una viabilitat mitjana i alta i vagi disminuint el número de poblacions amb viabilitat baixa.
 • Longitud dels trams amb presència de cranc de riu. Més important que el número de poblacions de cranc de riu és la seva extensió, és a dir els límits inferior i superior. LA tendència desitjada és que les poblacions ocupin cada vegada més trams fluvials i siguin més llargues.

Per tant, la tendència desitjada del projecte CRANC és que cada vegada hi hagi més poblacions, que siguin més llargues i presentin una viabilitat més elevada.

Col·laboradors

El projecte compta amb el suport de:

 • Diputació de Barcelona en el marc del conveni de col·laboració per a l'execució del Pla de Gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals (2017-2020).
 • Fundación Biodiversidad en el marc del projecte "Medidas de adaptación al cambio climático en la conservación del cangrejo de río" (2017-2018).
 • Ajuntaments de l'Esquirol, Rupit i Pruit, Sora i Taradell en el marc dels projectes d'educació ambiental als ecosistemes aquàtics continentals.

Galeria d'imatges

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ