← Tornar

Sistema d'aprofitament de pluvials per conservar el cranc de riu

  • 31-10-2023

En el marc del projecte de conservació del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona es va instal·lar un sistema d'aprofitament d'aigues pluvials en dues masies del Parc Natural del Montseny per reduir la captació d'aigua de la riera on habita aquesta espècie protegida.

En el marc dels ajuts pel finançament d’actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, Paisatges Vius va resultar beneficiari d'un ajut per a dur a terme el projecte " Instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials per a la conservació del cranc de riu (Austrapotamobius pallipes)" amb un import de 39.545,12 €.

Diapositiva1.JPGObjectius

L’objectiuprincipal del projecte era fer compatible la conservació de la població de cranc de riu amb l’aprofitament de l’aigua que es realitza a les dues masies. A nivell operacional els objectius específics eren:

  1. Conservació del cranc de riu. Garantir un cabal ecològic permanent a la riera que asseguri el manteniment de l’hàbitat del cranc de riu.
  2. Adaptació al canvi climàtic. Adequar les infraestructures de les masies per emmagatzemar el màxim d’aigua de pluja i per fer-ne un ús eficient i sostenible.

Diapositiva3.JPGActuacions

Diapositiva3_3.JPGLes actuacions del projecte van ser bàsicament realitzar les inversions necessàries per la creació i la millora de petites infraestructures encaminades a un ús i un aprofitament més sostenible de l'aigua, concretament:

  • Millora del sistema de recol·lecció de l’aigua. Es va fer un condicionament de les cobertes, es van col·locar canalons i baixants i es van construir les rases per a la conducció de l'aigua al dipòsit d'emmagatzematge.
  • Construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge.Tenint en compte la superfície de captació (240 m2) i la pluviometria anual a la zona, es va construir un dipòsit de 40.000 litres de capacitat, totalment soterrat per reduïr l'impacte paisatgístic.
  • Instal·lació d’un sistema de bombeig. Per tal de fer arribar l’aigua des del nou dipòsit fins a una bassa existent situada per sobre de les dues masies (que permet utilitzar l’aigua per gravetat), es va instal·lar un sistema de bombeig que permet superar els més de 30 metres de desnivell que hi ha entre aquests dos punts. A la bassa s’hi va instal·lar un sistema de boia que permeti aturar el funcionament de la bomba quan aquesta estigui plena.

Acords de custòdia

Paisatges Vius va executar el projecte a través d'acords de custòdia amb els propietaris de les sues masies implicades. L'entitat i els propietaris de les masies mantenen des de fa anys una estreta col·laboració per a la conservació del cranc de riu a la riera, però en el marc del projecte s’ha aprofitat per signar dos acords de custòdia.

Finançament

Aquesta actuació està finançada en un 90% pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya a través dels Fons NextGeneration de la Unió Europea. La resta serà aportada per Paisatges Vius en el marc del conveni de col·laboració que manté amb la Diputació de Barcelona per la conservació del cranc de riu i els hàbitats d'interès a la Xarxa de Parcs Naturals.

BAnnerReserves_Biofera_NGEU2.jpg

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ