← Tornar

Ajut per sistema d'aprofitament de pluvials pel cranc de riu

  • 08-02-2023

Paisatges Vius rep un ajut per instal·lar un sistema d'aprofitament d'aigues pluvials en dues masies del Parc Natural del Montseny per reduir la captació d'aigua d'una riera amb cranc de riu.

En el marc dels ajuts pel finançament d’actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, Paisatges Vius va resultar beneficiari d'un ajut per a dur a terme el projecte " Instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials per a la conservació del cranc de riu (Austrapotamobius pallipes)" amb un import de 39.545,12 €.

Objectius

L’objectiu ideal del projecte és fer compatible la conservació de la població de cranc de riu amb l’aprofitament de l’aigua que es realitza a les dues masies. A nivell

operacional els objectius específics són:

  1. DSC03469.JPGConservació del cranc de riu. Garantir un cabal ecològic permanent a la riera que asseguri el manteniment de l’hàbitat del cranc de riu.
  2. DSC03471.JPGAdaptació al canvi climàtic. Adequar les infraestructures de les masies per emmagatzemar el màxim d’aigua de pluja i per fer-ne un ús eficient i sostenible.

Actuacions

Les actuacions del projecte són bàsicament inversions en la creació i la millora de petites infraestructures encaminades a un ús i un aprofitament més sostenible de l'aigua, concretament:

  • DSC03445.JPGMillora del sistema de recol·lecció de l’aigua. inclou un condicionament de les cobertes, la col·locació de canalons i baixants i la construcció de rases per a la conducció de l'aigua al dipòsit d'emmagatzematge.
  • Construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge.Tenint en compte la superfície de captació (240 m2) i la pluviometria anual a la zona, es construirà un dipòsit de 50.000 litres de capacitat, totalment soterrat per reduïr l'impacte paisatgístic.
  • Instal·lació d’un sistema de bombeig. Per tal de fer arribar l’aigua des del nou dipòsit fins a una bassa existent situada per sobre de les dues masies (que permet utilitzar l’aigua per gravetat), s'instal·larà un sistema de bombeig que permetrà superar els més de 30 metres de desnivell que hi ha entre aquests dos punts. A la bassa s’hi instal·larà un sistema de boia que permeti aturar el funcionament de la bomba quan aquesta estigui plena.

Acords de custòdia

Paisatges Vius executa el projecte en dues finques privades a través d'acords de custòdia. L'entitat i els propietaris de les masies mantenen des de fa anys una estreta col·laboració per a la conservació del cranc de riu a la riera, però en el marc del projecte s’ha aprofitat per signar dos acords de custòdia.

Finançament

Aquesta actuació està finançada en un 90% pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya a través dels Fons NextGeneration de la Unió Europea. La resta serà aportada per Paisatges Vius en el marc del conveni de col·laboració que manté amb la Diputació de Barcelona per la conservació del cranc de riu i els hàbitats d'interès a la Xarxa de Parcs Naturals.

BAnnerReserves_Biofera_NGEU2.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ