← Tornar

Millora del bosc de ribera pel cranc de riu

  • 18-10-2018

Justificació

  • Una població de cranc de riu estava en una riera amb abundants espècies exòtiques en el seu bosc de ribera, majoritàriament plàtan (Platanus x hispànica) i acàcia (Robinia pseudoacacia) ambdós amb exemplars de grans dimensions.
  • L’ombra que projectaven les espècies exòtiques dominants no deixaven desenvolupar les espècies autòctones que intentaven créixer al sotabosc en forma de plançons i petits arbres (verns, freixes i oms). Els verns són especialment interessants pel cranc de riu ja que les seves arrels s’estenen per la massa d’aigua conformant un hàbitat submergit molt utilitzat com a refugi.
  • Les espècies exòtiques, especialment el plàtan, produeix anualment una gran quantitat de fulles altament lignificada i escorça. Al caure al terra o a l’aigua tenenun procés de descomposició molt llarg i, quan se n’acumula molta quantitat al fons dels gorgs, pot arribar a provocar anòxia. Això provoca una pèrdua evident de qualitat de l’hàbitat bentònic pel cranc de riu.

Objectius

  • Millorar l'estat de conservació de l'hàbitat fluvial i la qualitat de l'aigua

Fitxa_7_2.jpgAccions realitzades

Estava previst eliminar tots els peus d’aquelles espècies arbòries que eren perjudicials pel cranc de riu i que alhora impedien el desenvolupament de les espècies autòctones pròpies d’un bosc de ribera. Les espècies objectiu eren el plàtan (Platanus x hispànica) i l’acàcia (Robinia pseudoacacia).

Autoritzacions

Fitxa_7_3.jpgL’actuació es va dur a terme en una finca privada a través d’un acord de custòdia entre els propietaris i l’associació Paisatges Vius. Malgrat estar dins una propietat privada l’àmbit fluvial pertanyia al Domin Públic Hidràulic i va ser necessari sol·licitar autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua. Per altra banda a nivell tècnic per adquirir i manipular els herbicides utilitzats és necessari disposar d’una formació específica i un carnet d’aplicador.

Estratègia i materials utilitzats

Primerament es va desbrossar la vegetació herbàcia i arbustiva a l’entorn de la base dels arbres a tractar per facilitar l’aplicació del tractament. Es va tenir especial cura de no tallar cap petita acàcia per evitar l’aparició de rebrots.

L’eliminació dels arbres no es va fer per mitjà de la seva tallada, sinó que se’ls va aplicar una barreja d’herbicides sistèmics que els va matar. Es van tractar tots els peus d’acàcia i plàtan situats a menys de 10 metres de la llera de la riera en un tram de 350 metres.

Per tal de no afectar a altres espècies arbòries, arbustives i herbàcies del bosc de ribera l’aplicació es va fer de forma individual, arbre per arbre a través de tres sistemes en funció del diàmetre de l’arbre a tractar:

  • Arbres de més de 15 cm de diàmetre. En els arbres més grans es van fer diversos orificis d’1 cm de diàmetre i uns 20 cm de fons amb un trepant a la base del tronc que es posteriorment es van  omplir amb l’herbicida amb un aplicador . Es va realitzar un orifici cada 10 cm de perímetre de l’arbre.
  • Arbres entre 3 i 15 cm de diàmetre. Als arbres mitjans l’herbicida era aplicat amb un pinzell després d’haver retirat l’escorça amb una destral en uns 40 cm de la part baixa del tronc al voltant de l’arbre.
  • Arbres de menys de 3 cm de diàmetre. En els arbres petits l’escorça encara no està lignificada i el producte és absorbit sense necessitat de retirar-la

Es va afegir un colorant permanent als herbicides per tal de visualitzar quins arbres havien estat tractats i quins no, tant alhora de realitzar el tractament com en el seguiment posterior. Els arbres tractats no es van retirar sinó que es van deixar morts en peu per dues raons: la primera poder comprovar, a la primavera següent, que realment el tractament va matar l’arbre, i per l’altre promoure la biodiversitat relacionada amb la fusta morta al bosc.

Època

L’aplicació de l’herbicida es va fer ben entrada la tardor, quan els arbres estan reabsorbint cap a les arrels la saba de les fulles, de manera que s’assegura que el producte arriba a la part subterrània de la planta, que en el cas de l’acàcia és la que permetria un rebrot en el futur.

Cost

L’actuació va ser executada per dues persones en una sola jornada i va tenir un cost de 450 €.

Resultats 

Els resultats obtinguts van ser els següents:

  • Es van tractar 112 arbres, 110 acàcies i 2 plàtans de grans dimensions
  • Gairebé el 100% de les acàcies i plàtans tractats van morir.

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ