← Tornar

Repoblacions de cranc de riu al Parc Natural del Montseny

  • 03-09-2021

En el marc del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona el 2021 es van crear dues noves poblacions de cranc de riu autòcton al Parc Natural del Montseny, una a través de l'alliberament de crancs d'una altra riera una per l'alliberament de crancs criats al Centre de reproducció del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Justificació

La situació de partida era la següent:

  • En els darrers 10 anys s'han extingit 8 poblacions de cranc de riu a la Xarxa de Parcs.
  • No obstant, hi ha diverses rieres sense cranc de riu que presenten potencial per acollir una població de l'espècie.
  • Per altra banda, la Generalitat de Catalunya disposa d'un centre de cria de cranc de riu que anualment produeix diversos centenars d'exemplars per alliberar.

Objectius

  • Crear noves poblacions de cranc de riu per mitjà de reintroduccions

Accions realitzades

Estudis de viabilitat 

Amb la col·laboració de la guarderia del Parc Natural del Montseny es van localitzar tres trams amb potencial per acollir una població de cranc de riu. En cada una d'elles es va dur a terme un estudi bàsic de viabilitat per determinar la seva aptitud per a acollir una població de cranc de riu. Aquests estudis analiy¡tzaven la distància i connectivitat fins a la població de crancs exòtics més propera, el règim hídric de la riera,  l'avaluació dels microhàbitats, els indicadors de qualitat fluvial (IQF, QBR i FBILL) i l'anàlisi de l’aigua. Finalment una de les tres rieres va ser descartada per manca d'aigua.

Població 1

WhatsApp_Image_2021_09_03_at_11_25_27.jpeg

Origen dels crancs. Els crancs que es van alliberar provenien de la cria en captivitat al Centre de Reproducció de les Fonts. Per intentar mantenir al màxim la variabilitat genètica es van utilitzar crancs en captivitat provinents d'una població propera per mantenir la identitat genètica d'altres poblacions de la mateixa conca.

Alliberament.  Es van seleccionar 145 crancs nascuts el mateix any, de manera que eren de mida mitjana (entre 3 i 6 cm.). En una reintroducció és recomanable  alliberar més femelles que mascles i en aquest cas va ser possible: 62 eren mascles i 83 femelles. Es van alliberar per grups de 15-25 crancs al llarg d’un tram de 100 metres de riera, seleccionant les zones més aptes: gorgs amb l’aigua encalmada i certa heterogeneïtat de refugis (pedres, arrels, fullaraca...). Només es va haver de lamentar una baixa durant el transport, realitzat en contenidors estancs sense aigua, només amb herba molla.

Població 2

WhatsApp_Image_2021_10_08_at_08_48_41__1_.jpegOrigen dels crancs. Els crancs que es van alliberar provenien d'una altra riera propera, situada a l'espai natural de les Guilleres-Savassona que presenta una densitat d'exemplars molt elevada.

Alliberament.  Es van capturar i transclocar 109 crancs, 58 dels quals entre 3 i 6 cm. i 51 de més de 6 cm. Respecte al sexe, 62 eren mascles i 83 femelles. Es van alliberar per grups de 15-25 crancs al llarg d’un tram de 100 metres de riera, seleccionant les zones més aptes: gorgs amb l’aigua encalmada i certa heterogeneïtat de refugis (pedres, arrels, fullaraca...). La captura, transport i alliberament es va fer la mateixa nit per minimitzar el risc de baixes, un fet que no va passar. El transport també es va fer en contenidors estancs amb herba molla.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ