← Tornar

Assistim a les VI Jornades Estatals de Custòdia del Territori a Sevilla

  • 06-11-2016

Del 2 al 5 de novembre de 2016 van tenir lloc les VI Jornades Estatals de Custòdia del Territori a la ciutat de Sevilla, organitzades pel Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. VIJECdT_01.jpg Dos representants de Paisatges Vius van assistir i participar de forma activa a les jornades, presentant la ponència "Custodiando fauna amenazada: luces y sombras" y prenent part a la majoria dels grups de treball paral·lels que es van organitzar: marc general, bones pràctiques i registre, custòdia fluvial, custòdia agrària i custòdia  i caça. Entre les conclusions que es van extreure dels diferents espais de treball, i tenint en compte que ja s'està parlant de la posada en marxa d'un registre d'entitats i acords de custòdia, van destacar:

  1. La necessitat de definir els límits de la custòdia: quines són les eines que en formen part i quines són les figures jurídiques que la poden dur a terme.
  2. La posició de la custòdia del territori dins de la conservació privada, ja que tota la custòdia és conservació privada, però no tota la conservació privada és custòdia.
  3. No hi ha un consens sobre el paper dels ajuntament com a entitats de custòdia, ja que són administració pública.
  4. La custòdia fluvial necessita models d'acords/convenis amb les administracions competents.
  5. Per a una custòdia eficient i de qualitat cal que els acords i/o els projectes incloguin objectius clars, indicadors i fer-ne un seguiment regular.

L'assistència a aquestes jornades bianuals és una oportunitat excel·lent per aprendre i conèixer persones, entitats i projectes útils per a les nostres iniciatives, i viceversa. A més, ens permet mantenir un contacte regular amb els companys que anem fent al llarg d'aquests anys de trobades. VIJECdT_02.jpg

Notícies relacionades

jornades

13-11-2016 Assistim al "Seminari tècnic de custòdia litoral" a Cadis

difusió

06-06-2014 Estem enregistrant un vídeo del projecte Pastures Vives

Paraules clau (més)

XCT Collsacabra Jornada Premsa Visita Estany Tort Seguiment Tejiendo Redes Custòdia Ajut Universitat de Vic Samaruc Fons Andrena Garantia Juvenil Rupit i Pruit Cranc de riu Vídeo Osona Jornada tècnica Equip tècnic Xoriguer petit Signatura Propietari Presentació Restauració Difusió PATT Comunicació El 9 Nou Aliança Pastures Vives GTCA Ametlla de Mar Entrevista Pràctiques Congrés Torre de nidificació Custòdia del territori Xavier Quirante Xarxa Natura 2000 Alt Empordà Jornades Subvenció Transparència Article Jana Marco Bioconstrucció Coordinació Inventari de Zones Humides de Catalunya Memòria anual Contractació Caselles La Caixa Espais en custòdia Cartell informatiu Biomassa Dret real d'aprofitament parcial Seguretat jurídica Sortida Coll Notari Plantes Registre de la propietat Observacions Activitats Pastoralisme Generalitat de Catalunya Conservació Obsequi LaCalaTV Nadal X Asociación Galega de Custodia do Territorio Panera LaCalaRTV LandLIFE Guillem Mas Finca Mercat de custòdia Finançament Reconeixement CONAMA Pastura Compromís ambiental Manlleu Punt d'aigua Nidificació Falco naumanni Acord Ocell Internacional Land Trust Alliance Amfibis Land Access Ramaderia Arrendament Pastures Estudi Prats i pastures Bassa Reintroducció Fons Donació Projecte pilot Xarxa de Custòdia del Territori Bicicleta de muntanya Cursa Llacunes litorals Hotel d'insectes Cabreres BTT Enregistrament BTT Cabrerès Col·laboració Associació Esportiva Cabrerès Hacking Pràctiques d'empresa Universitat Alacant Projecte Samaruc-Andrena S.O.S. Samaruc Custòdia agrària Bioarquitectura Projecte cranc Anna Planella 2016 Torre Arquitectura ecològica Miquel Escobar Plànols EcoHabitar Palau-Saverdera Puig de Llorí Curs Basses Vivencia Dehesa Extremadura Can Coll Reportatge Revista QLF Ripollès Servei d'Ocupació de Catalunya Llacuna Cala Justell Custòdia forestal GTCF CEINR Sortida tècnica Gall fer Ultrasons Gestió forestal Biodiversitat PeriFer Ratpenats Cova del Llop Marí Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Grabadora Collserola Brent Mitchell Empordà Vilaüt Cadena SER Xarxanet.org Zones humides 1.000 Punts d'aigua Aiguamolls de l'Empord Construcció Parc Natural Prats Centre Ictiològic Defunció Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Galícia Intercanvi Llacuna litoral Paisatges Vius Custòdia litoral Opinió Salarte Cadis Andalusia FRECT Jornadas Estatales Sevilla Diari Propietaris 2015 Plaus Bea Tenas Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology 1000 punts d'aigua Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres