← Tornar

Organitzem una jornada sobre conservació de prats

  • 25-06-2015

El passat 19 de juny, juntament amb la Xarxa de Custòdia del Territori, Paisatges Vius va organitzar una sortida tècnica per donar a conèixer les nostres actuacions en matèria de conservació de prats, a la qual hi van assistir 24 persones. Els objectius de la jornada eren

  1. Conèixer les diferències en la gestió de prats i de conreus intensius.
  2. Aplicar el protocol d’avaluació per determinar el seu estat de conservació
  3. Comparar diferents tècniques de restauració activa de prats

A les 9:00 s’havia quedat a l’entrada de la població d’Hostalets d’en Bas, on Guillem Mas va presentar els organitzadors, va emmarcar la temàtica a treballar i va explicar la logística de la sortida, planificada per visitar els prats donadors a Hostalets d’en Bas i posteriorment els prats receptors a Rupit i Pruit. A les 9:30 Andreu Salvat, ja enmig dels prats de dall de la finca de la Boada, va explicar com diferenciar els prats naturals dels conreus herbacis i les problemàtiques de conservació que els afecten. Malauradament, a causa d’una primavera seca, la majoria s’havien dallat abans d’hora i no estaven en la seva màxima esplendor. IMG_20150619_101454.jpg Primera aturada als prats de la Boada Per culpa d’una vaca amb problemes de part es va haver d’aplaçar l’explicació del ramader que gestiona els prats de dall donadors, Miquel Vila, fins a mig matí. Al seu lloc es va avançar la posada en pràctica del protocol d’avaluació de l’estat de conservació de prats, l’activitat més entretinguda de la jornada. El protocol es va aplicar en dues parcel·les deixades a propòsit sense dallar per poder fer aquesta activitat, al llarg de gairebé dues hores. Dividits en dos grups, liderats per l’Andreu Salvat i la Carme Casas, botànica de la Universitat de Vic, es va ensenyar com identificar una trentena d’espècies indicadores i es van comptabilitzar al llarg d’un transsecte pel mig dels prats. Amb els resultats a la mà va quedar palès que es tractava de prats en un excel·lent estat de conservació i els participants van quedar molt sorpresos de la diversitat florística que acull un prat natural enfront a la pobresa d’un conreu herbaci, que el teníem situat just al costat. 

Comptant les plantes indicadores en un prat de dall Cap al migdia en Miquel Vila, ja alliberat de les feines de la granja (malauradament vaca i vedell van acabar morint), va explicar que els prats que havíem estat avaluant s’havien preservat únicament per la seva voluntat de conservar-los, ja que podria transformar-los en camps de conreu més productius si volgués. Un rerefons pràctic, però sobretot la seva sensibilitat ambiental ho havien fet possible. També va explicar la gestió tradicional que hi fa (3-4 dalls/any i aportació de fems de vaca un cop l’any) i la incongruència de la mesura agroambiental del PDR dedicada a la conservació de prats, que obliga a ressembrar-lo sense que hi hagi llavors salvatges i autòctones disponibles al mercat. Després dels merescuts aplaudiments dels assistents dirigits a Miquel Vila per la seva tasca de conservació d’aquests meravellosos prats, Guillem Mas va explicar que la totalitat de les parcel·les de prats naturals no estan protegits i no estan inclosos ni a la Xarxa Natura 2000, malgrat estar encaixonats entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i els Espais Naturals Protegits del Riu Fluvià i el Collsacabra. En aquest sentit, va explicar que Paisatges Vius està treballant en un projecte de custòdia per assegurar-ne la seva conservació, oferint assessorament expert al Miquel i alhora disposant d’una font de material vegetal per recuperar més pastures degradades. Precisament, la propera aturada van ser dues parcel·les degradades de les finques del Torrent i del Coll, a Rupit, on Paisatges Vius està duent a terme el projecte Pastures Vives. Es tracta de la posada en pràctica, en fase de prova pilot, de tècniques de restauració de prats en parcel·les experimentals, coordinat per la Universitat de Vic i amb l’assessorament del mateix Andreu. IMG_20150619_133705.jpg Analitzant la germinació als prats receptors El 2014 es van aplicar tres tècniques diferents consistents en la sembra de material de prats donadors: sembra directa de llavors, escampada de palla i transplantament de pans de terra. Es van comentar les dificultats, avantatges i resultats esperats per cada tècnica i es van poder observar els resultats preliminars després d’un any de ser aplicades. Malgrat el transplantament va resultar la tècnica més efectiva, representa una agressió massa severa als prats donadors. Per la seva banda, les tècniques de sembra directa i escampada de palla no ofereixen resultats tan immediats i caldrà esperar uns anys més per fer una bona valoració de l’assaig. La jornada va finalitzar amb una visita,  ja fora de temps i per pur vici, a un prat mesòfil ben florit, on es van poder observar la resta de les espècies indicadores que no s’havien observat als prats de dall dels Hostalets d’en Bas.

Notícies relacionades

jornada tècnica

29-11-2016 Assistim al curs "Restauración de charcas y humedales" a Extremadura

07-06-2016 Presentem el projecte 1.000 Punts d'aigua a la Universitat de Vic

prats

01-06-2015 Sortida tècnica: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals

08-04-2014 Un ajut del Departament d'Agricultura permetrà recuperar pastures al Collsacabra

GTCA

07-06-2016 Presentem el projecte 1.000 Punts d'aigua a la Universitat de Vic

01-06-2015 Sortida tècnica: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals

XCT

16-11-2018 Jornada tècnica al Consorci dels Espais Naturals Protegits del Ripollès

21-11-2016 Fem dues presentacions a la Jornada anual de la XCT

13-11-2016 Assistim al "Seminari tècnic de custòdia litoral" a Cadis

20-09-2016 Participem en la 3a Trobada de propietaris al Berguedà

07-06-2016 Presentem el projecte 1.000 Punts d'aigua a la Universitat de Vic

04-07-2015 Tècnics i propietaris participen en un vídeo sobre custòdia del territori

01-06-2015 Sortida tècnica: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals

05-05-2015 Ens visita la "Asociación Galega de custodia del territorio"

05-02-2015 Traspassem la coordinació del Grup de Treball de Custòdia Agrària

04-02-2015 Acollirem un tècnic de l'Asociación Galega de Custodia do Territorio

26-12-2014 La XCT edita un vídeo sobre Paisatges Vius i la custòdia del territori

23-04-2014 Land Trust Aliance visita les finques de Niubó i Diumeres

07-04-2014 Practicants de la conservació de mig Europa visiten les finques en custòdia del Collsacabra

PATT

07-06-2016 Presentem el projecte 1.000 Punts d'aigua a la Universitat de Vic

01-06-2015 Sortida tècnica: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals

Paraules clau (més)

XCT Collsacabra Jornada Premsa Visita Estany Tort Seguiment Tejiendo Redes Custòdia Ajut Universitat de Vic Samaruc Fons Andrena Garantia Juvenil Rupit i Pruit Cranc de riu Vídeo Osona Jornada tècnica Equip tècnic Xoriguer petit Signatura Propietari Presentació Restauració Difusió PATT Comunicació El 9 Nou Aliança Pastures Vives GTCA Ametlla de Mar Entrevista Pràctiques Congrés Torre de nidificació Custòdia del territori Xavier Quirante Xarxa Natura 2000 Alt Empordà Jornades Subvenció Transparència Article Jana Marco Bioconstrucció Coordinació Inventari de Zones Humides de Catalunya Memòria anual Contractació Caselles La Caixa Espais en custòdia Cartell informatiu Biomassa Dret real d'aprofitament parcial Seguretat jurídica Sortida Coll Notari Plantes Registre de la propietat Observacions Activitats Pastoralisme Generalitat de Catalunya Conservació Obsequi LaCalaTV Nadal X Asociación Galega de Custodia do Territorio Panera LaCalaRTV LandLIFE Guillem Mas Finca Mercat de custòdia Finançament Reconeixement CONAMA Pastura Compromís ambiental Manlleu Punt d'aigua Nidificació Falco naumanni Acord Ocell Internacional Land Trust Alliance Amfibis Land Access Ramaderia Arrendament Pastures Estudi Prats i pastures Bassa Reintroducció Fons Donació Projecte pilot Xarxa de Custòdia del Territori Bicicleta de muntanya Cursa Llacunes litorals Hotel d'insectes Cabreres BTT Enregistrament BTT Cabrerès Col·laboració Associació Esportiva Cabrerès Hacking Pràctiques d'empresa Universitat Alacant Projecte Samaruc-Andrena S.O.S. Samaruc Custòdia agrària Bioarquitectura Projecte cranc Anna Planella 2016 Torre Arquitectura ecològica Miquel Escobar Plànols EcoHabitar Palau-Saverdera Puig de Llorí Curs Basses Vivencia Dehesa Extremadura Can Coll Reportatge Revista QLF Ripollès Servei d'Ocupació de Catalunya Llacuna Cala Justell Custòdia forestal GTCF CEINR Sortida tècnica Gall fer Ultrasons Gestió forestal Biodiversitat PeriFer Ratpenats Cova del Llop Marí Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Grabadora Collserola Brent Mitchell Empordà Vilaüt Cadena SER Xarxanet.org Zones humides 1.000 Punts d'aigua Aiguamolls de l'Empord Construcció Parc Natural Prats Centre Ictiològic Defunció Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Galícia Intercanvi Llacuna litoral Paisatges Vius Custòdia litoral Opinió Salarte Cadis Andalusia FRECT Jornadas Estatales Sevilla Diari Propietaris 2015 Plaus Bea Tenas Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology 1000 punts d'aigua Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres